— door Jurgen Brekoo

Wat verandert er met de renovatieplicht vanaf 1 januari 2023?

Wat verandert er met de renovatieplicht vanaf 1 januari 2023? Wat verandert er met de renovatieplicht vanaf 1 januari 2023?

Onlangs keurde de Vlaamse regering de renovatieplicht voor residentiele gebouwen goed. Maar wat houd dat nu precies in voor u als eigenaar of verkoper?

Wie na 1 januari 2023 een residentieel gebouw aankoopt (ijkpunt is de datum van de authentieke akte) wordt met de renovatieplicht verplicht om het gebouw aan een minimaal energieprestatieniveau te laten voldoen. Bij de aanvang van de renovatieplicht is dat energielabel D voor zowel huizen als appartementen.

Nadien zal de minimale energieprestatie-eis met tussenstappen verder verstrengd worden.

Tijdlijn minimale energieprestatie-eis renovatieplicht
Tijdlijn minimale energieprestatie-eis renovatieplicht

Naleving en controle

Als koper heb je 5 jaar de tijd om het vereiste energieniveau te behalen. Alle werken moeten gedaan worden binnen deze 5 jaar en de termijn start bij de datum van de authentieke akte. Na de werken zal er een nieuw EPC certificaat opgemaakt moeten worden waaruit blijkt dat het vereiste energielabel behaald is. Deze verplichte opmaak van het EPC laat het toe om de renovatieplicht te controleren.


Wat als je niets doet?

Stel je doet geen werken om het energielabel van je woning te verbeteren of je laat geen nieuw EPC certificaat opmaken. In dat geval kan het VEKA (Vlaams Energie & Klimaatagentschap) een geldboete opleggen van € 500 tot € 200.000. Daarnaast zal het VEKA een nieuwe termijn opleggen waarbinnen de renovatieplicht alsnog moet worden nageleefd. Doet men dat nog steeds niet volgen er weer een geldboete en een nieuwe termijn net zolang tot het vereiste energielabel behaald is.

De controle is eenvoudig en efficiënt omdat het zal gebeuren via de EPC-database waarin alle EPC worden opgeladen.


Zijn er uitzonderingen?

Zoals altijd zijn er uitzonderingen op de regel. De eerste uitzondering op de renovatieverplichting is als je het gebouw dat je aankocht binnen 5 jaar na de akte sloopt. Door de verplichte minimale eisen in het EPB (Energieprestaties en Binnenklimaat voor de bouw) zal de heropbouw sowieso aan strengere eisen moeten voldoen.

De tweede uitzondering is van toepassing op onroerend erfgoed staat. Dat geldt dus voor beschermde monumenten of residentiele gebouwen die deel uitmaken van een beschermd cultuurhistorisch landschap, stads- of dorpsgezicht of voorkomt op de inventaris van bouwkundig erfgoed


Wat is de impact?

De renovatieplicht zal een behoorlijke impact gaan hebben op appartementsgebouwen. Omdat je hier nu eenmaal te maken hebt met mede-eigenaars en gemeenschappelijke delen. Als je als koper aan de renovatieplicht moet voldoen en je kan enkel de vereiste energienorm behalen door renovatiewerken aan de gemeenschappelijke delen (denk aan het dak of de gevel) ben je mee afhankelijk van de mede-eigenaars.

Ook is het van belang om doordacht te renoveren. Als je niet vooruitkijkt en enkel aan de minimale energieprestatie-eis wilt voldoen bestaat de kans dat er later bijkomende, en vaak duurdere, renovatiewerken gedaan moeten worden. De normen staan immers niet stil.

Mocht je meer vragen hebben over de renovatieplicht of wat deze verplichting voor impact heeft op de verkoop of aankoop van jouw woning kun je terecht bij onze vastgoedexperts.

Ook interessant

Created with Sketch. Created with Sketch. checkmark download files-empty Created with Sketch. Created with Sketch. volume-mute2 volume-medium Group 3 Created with Sketch.