— door Jurgen Brekoo

Wat is de Mijn Verbouwpremie?

Wat is de Mijn Verbouwpremie? Wat is de Mijn Verbouwpremie?

Sinds kort is het in Vlaanderen eenvoudiger geworden om een premie aan te vragen voor renovatiewerken.

Op 1 oktober 2022 werden namelijk de oude renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen en de meeste premies van Fluvius samengevoegd tot de Mijn Verbouwpremie. 

Veel van de oudere woningen in Vlaanderen zijn dringend toe aan renovatiewerken om de woningen meer energie-efficient te maken. Als eigenaar kon je altijd al aankloppen bij de Vlaamse regering voor een tal van premies om tegemoet te komen in de steeds stijgende kosten. Dat waren echter zoveel verschillende premies bij evenzoveel instanties dat het voor de verbouwers niet altijd duidelijk was op welke premie men recht had en bij welke instantie deze moest worden aangevraagd. Door deze te bundelen in de Mijn Verbouwpremie wordt het aanvragen van deze premies een stuk eenvoudiger.

Dat betekend echter niet dat de Mijn Verbouwpremie voortaan de enige premie is. De premies voor zonnepanelen, asbestverwijdering, batterijpremie, EPC-labelpremie en de Vlaamse aanpassingspremie blijven naast de Mijn Verbouwpremie bestaan.

Voor welke werken kan ik terecht bij de Mijn Verbouwpremie?

 

Als je een of meer van de volgende werken uitvoert kan je een aanvraag indienen voor de Mijn Verbouwpremie:

- Renoveren van daken, buitenmuren, schrijnwerk, funderingen en vloeren.

- Binnenrenovatiewerken (denk aan traprenovatie of werken aan het plafond).

- Werken aan de elektrische installatie en sanitair.

- Installatie van een warmtepomp, zonneboiler, warmtepompboiler of een condeserende verwarmingketel op gas.

Let wel dat voor het gros van deze werken de verplichting bestaat om de werken te laten uitvoeren door een aannemer om in aanmerking te komen voor de Mijn Verbouwpremie. Alleen voor de binnenrenovaties en werken aan de elektrische installatie of sanitair bestaat deze verplichting niet.

Wie kan de Mijn Verbouwpremie aanvragen?

 

Iedere eigenaar van een private woning die deze woning energetisch verbeterd kan de Mijn Verbouwpremie aanvragen. Om aanspraak te maken op de Mijn Verbouwpremie moet je als eigenaar niet persé gedomicilieerd te zijn in de woning.

Ook als huurder kun je in aanmerking komen voor de Mijn Verbouwpremie. In dit geval zijn er wel beperkingen in het type werken die worden uitgevoerd. De niet-eigenaars kunnen de Mijn Verbouwpremie enkel aanvragen voor isolatiewerken, plaatsen van hoogrendementsglas of installatie van een warmtepomp, zonneboiler of warmtepompboiler. Ook hier geldt dat de werken moeten worden uitgevoerd door een aannemer.


Hoe vraag je de Mijn Verbouwpremie aan?

 

De aanvraag begint op de website loket.mijnverbouwpremie.be waar je op verschillende manieren kunt inloggen.

Om de Mijn Verbouwpremie aan te vragen verzamel je best vooraf verschillende documenten en facturen. Welke documenten je nodig hebt hangt af van de uitgevoerde werken. Vaak heb je naast facturen ook bepaalde attesten of foto's nodig. In het geval dat de werken door een erkende expert moeten worden uitgevoerd moet je ook het attest van de aannemer meesturen.

Dit lijkt allemaal veel maar de Vlaamse overheid heeft er alles aan gedaan om de website overzichtelijk te maken en je doorheen het gehele proces te loodsen door aan te geven welke documenten je nodig hebt.

 


Hoeveel bedraagt mijn premie?

 

Welk bedrag je ontvangt via de Mijn Verbouwpremie hangt ondermeer af van je factuurbedrag en je inkomen. In totaal zijn er 3 verschillende inkomenscategorieën waarmee rekening gehouden wordt. Het is zo dat hoe lager je inkomen is hoe hoger de premie zal zijn.

Behoor je tot de groep in de laagste inkomenscategorie dan zal je 50% van het factuurbedrag ontvangen. Val je in de middelste inkomenscategorie wordt de premie herleidt tot 35% van het factuurbedrag. En tenslotte als je tot de hoogste inkomenscategorie behoort zal je nog steeds aanspraak kunnen maken op de Mijn Verbouwpremie maar dan zijn er wel beperkingen in renovatiewerken. Alleen voor isolatie van het dak, de gevel of de vloer, hoogrendementsbeglazing laat plaatsen of een warmtepomp, zonneboiler of warmtepompboiler installeert kan je de Mijn Verbouwpremie aanvragen. Het bedrag dat je recupereert via de Mijn Verbouwpremie zal een vast bedrag zijn per energiebesparende installatie of per m² isolatie.


Wat met eerder uitgevoerde werken?

 

Voor werken die binnen de criteria van de Mijn Verbouwpremie vallen maar voor 1 oktober 2022 zijn gedaan kan je nog steeds een aanvraag doen voor een Mijn Verbouwpremie. Je moet dan voor deze werken wel een factuur voorleggen en je moet voor deze werken geen eerdere premies hebben aangevraagd. Tot eind 2022 mag je facturen indienen voor de Mijn Verbouwpremie die maximaal 27 maanden oud zijn. Vanaf 2023 geldt een maximumperiode voor de facturen van 2 jaar.

Ook interessant

Created with Sketch. Created with Sketch. checkmark download files-empty Created with Sketch. Created with Sketch. volume-mute2 volume-medium Group 3 Created with Sketch.