— door Jurgen Brekoo

Wat dien ik in orde te brengen om mijn woning te verkopen?

Wat dien ik in orde te brengen om mijn woning te verkopen? Wat dien ik in orde te brengen om mijn woning te verkopen?

Bij de verkoop van een woning komt wel wat papierwerk kijken, want er is meer dan de compromis en de notariële akte. Je moet al vanaf de start van de verkoop een aantal attesten kunnen voorleggen die voor de kandidaat-kopers belangrijke informatie bevatten om een gefundeerde beslissing over de aankoop te maken.

Wat dient te worden gekeurd voor de verkoop van een woning of appartement?

De elektrische keuring 

De elektrische keuring is een verslag dat de staat en de conformiteit van de elektrische installatie(s) in de woning/appartement bepaalt en eventuele inbreuken signaleert. Hierdoor wordt een toekomstige koper volledig op de hoogte gesteld van de huidige staat van de elektriciteit.

Elektrische installaties die slecht onderhouden zijn, verouderd of gebreken vertonen, brengen risico's zoals kortsluiting of zelfs brand met zich mee. Om dit te vermijden is de elektrische keuring van groot belang. Zo’n elektrische keuring moet worden opgemaakt door een erkend keuringsmechanisme.

Wanneer is een elektrische keuring verplicht?

Een keuring van de elektrische installatie is verplicht bij ingebruikstelling, wijziging, verzwaring of uitbreiding van de installatie. De installatie moet nadien om de 25 jaar gekeurd worden.

Ook bij de verkoop van uw woning moet U in principe een keuringsverslag kunnen voorleggen aan uw koper. Het keuringsverslag moet ten laatste bij het verlijden van de authentieke akte aan de koper worden overhandigd. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen elektrische installaties die in gebruik werd genomen voor 1 oktober 1981 en deze die in gebruik werd genomen na 1 oktober 1981.

Elektrische installaties die geplaatst zijn na 1 oktober 1981 beschikken in principe reeds over een keuringsverslag. Wanneer je dit verslag als verkoper niet meer terug vindt, er ondertussen belangrijke wijzigingen werden uitgevoerd aan de installatie of dit verslag ouder is dan 25 jaar, zal een nieuwe keuring van de installatie moeten gebeuren. Elektrische installaties die ouder zijn dan 1 oktober 1981 zullen in geval van verkoop in elk geval gekeurd moeten worden.

Wat als mijn elektrische installatie wordt afgekeurd?

Vaak komt het voor dat het keuringsorganisme bij keuring van je elektrische installatie een aantal overtredingen of gebreken aan de elektrische installatie vast stelt. Dit betekent niet dat de verkoop van de woning niet kan doorgaan: de verkoper heeft enkel de verplichting om een keuringsverslag aan de koper af te leveren. Deze verplichting houdt niet in dat de elektrische installatie ook volledig conform verklaard moet zijn voorafgaand aan de verkoop: de koper moet enkel tijdig geïnformeerd worden omtrent de staat van de installatie.

Bij afkeuring van de installatie beschikt de koper over een termijn van 18 maanden vanaf het verlijden van de notariële akte (voor installaties in gebruik genomen voor 1 oktober 1981) of 12 maanden vanaf de datum van de herkeuring (voor installaties in gebruik genomen na 1 oktober 1981) om de installatie opnieuw conform te (laten) maken. De koper is verplicht om binnen voormelde termijn een herkeuring te laten uitvoeren. In het eerste geval moet dit zelfs door hetzelfde erkend keuringsorganisme.


EPC

Een Energie Prestatie Certificaat is een rapport dat de energiezuinigheid van de woning/ appartement weergeeft.

Op het document wordt de berekende energiescore van uw eigendom getoond. Dit betreft het berekende energieverbruik per jaar en per m² bruikbare vloeroppervlakte (kWh/m²/jaar). Hoe zuiniger een gebouw, hoe lager de EPC waarde.

Het EPC wordt opgemaakt door een erkend energiedeskundige en is 10 jaar geldig. 

In principe hoeft u geen nieuwe aanvraag te doen wanneer u binnen die termijn uw woning opnieuw verkoopt of verhuurt. Sinds januari 2022 worden echter enkel nog EPC’s van na 1 januari 2019 in aanmerking genomen.

De verkoper/verhuurder is verplicht om in advertenties (online, op affiche, in krantje of zoekertjes, via een makelaar, ...) de energieprestatie van de wooneenheid te vermelden met de energiescore of het EPC-label (van A+ tot F).

Hoe vraag ik een EPC aan?

Een EPC kan enkel worden opgesteld door een erkende energiedeskundige type A. .

  • De energiedeskundige
    • doet de nodige vaststellingen tijdens een plaatsbezoek (met naleving van de corona-voorzorgsmaatregelen)
    • kijkt naar de isolatiematerialen, de ramen, de installaties voor verwarming, koeling, warm water, ventilatie ...
    • gebruikt een softwareprogramma van de overheid.
  • De energiedeskundige maakt ook gebruik van bewijsstukken. Dat zijn documenten van de eigenaar die de aanwezigheid van isolatie, materialen of toestellen aantonen.
  • De opmaak van een EPC neemt meestal ongeveer een halve dag in beslag.

Bodemattest

Volgens het bodemdecreet moet men een bodemattest aanvragen voor het sluiten van de overdrachtsovereenkomst (compromis) en de inhoud ervan meedelen aan de koper. Met het bodemattest informeer en bescherm je de koper van je woning. Het bodemattest vermeldt immers alle relevante gegevens die de OVAM over de grond kent. Veelal is het afgeleverde bodemattest leeg. Dit wil zeggen dat OVAM geen weet heeft van enige vervuiling of onderzoek. Dit wil niet persé zeggen dat de grond niet vervuild is maar het vrijwaard de koper wel mocht het achteraf bekend worden dat er vervuiling aanwezig is.


Postinterventiedossier

Voor alle woningen die na mei 2001 werden gebouwd of gerenoveerd met een aannemer is een postinterventiedossier (PID) verplicht bij verkoop. Een postinterventiedossier is eigenlijk een soort draaiboek van je woning waarin je alle belangrijke informatie kunt terugvinden. Naast de gegevens van de architect, aannemer en veiligheidscoördinator bevat het PID ook gedetaileerde plannen en tekeningen van de structuur en de technische installaties. Door deze plannen kun je dus voorkomen dat je bij opfriswerken door een elektrische leiding of waterleiding boort.

Alle werken die worden uitgevoerd, moeten worden vermeld in het PID. Indien er wijzigingen zijn moeten deze ook worden aangeduid op de plannen, samen met de naam van de uitvoerder. Het PID blijft altijd bij de woning, ook na verkoop. Wanneer de woning verkocht wordt, dien je als verkoper het PID te overhandigen aan de nieuwe eigenaar. Tevens is het raadzaam om gedurende de tijd dat je de woning in bezit hebt het PID steeds aan te vullen als er werken gedaan worden. Zo blijft het PID up to date en geef je de koper betere informatie.


De makelaar zorgt voor een volledig dossier.

Dit zijn slechts enkele van de verplichte documenten die nodig zijn voor een verkoop van vastgoed. Door de verkoop uit handen te geven een samen te gaan werken met een makelaar bespaar je jezelf veel tijd en opzoekwerk. De makelaar, en zeker onze makelaars, zullen alle documenten opvragen zodat de verkoop van start kan gaan met een volledig dossier.

Wil je graag meer weten over wat wij voor je kunnen doen neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

Ook interessant

Created with Sketch. Created with Sketch. checkmark download files-empty Created with Sketch. Created with Sketch. volume-mute2 volume-medium Group 3 Created with Sketch.