— door Jurgen Brekoo

Hoe zit het met de gewijzigde informatieplicht voor het overstromingsrapport?

Hoe zit het met de gewijzigde informatieplicht voor het overstromingsrapport? Hoe zit het met de gewijzigde informatieplicht voor het overstromingsrapport?
De gewijzigde informatieplicht voor overstromingsgevoeligheid gaat in vanaf 1 januari 2023

Bij de verkoop van vastgoed heb je heel wat verplichte documenten nodig. Eén daarvan is de watertoets of het overstromingsrapport. Hierin staat aangegeven of het pand dat je verkoopt gelegen is in een mogelijk-, effectief overstromingsgevoelig gebied of in een gebied waar geen overstromingsgevoeligheid is. Ook voor dit document worden de regels vanaf 1 januari 2023 aangepast.

 

Wat verandert er?

  • Het onderscheid tussen effectief en mogelijk overstromingsgevoelig verdwijnt
  • In de plaats komt er een Perceel-score (aangeduid met P) en een Gebouw-score (aangeduid met G), onderverdeeld in 4 klassen
  • De risico’s worden duidelijker onderverdeeld naargelang de overstromingsbron (door regenval, vanuit de zee of vanuit rivieren)
  • Het wordt mogelijk om naast het overstromingsrapport vrijwillig ook een overstromingsattest te laten opmaken door een deskundige. Dit vormt het bewijs dat het gebouw beter bestand is tegen overstroming dan in het overstromingsrapport vermeld staat.
  • In de publiciteit van het te koop gestelde pand moet de P- & G-score worden vermeld.

 

Welke klassen zijn er?

Er wordt in het overstromingsrapport gewerkt met 4 klassen van A tot en met D die de P-score en de G-score zullen bepalen:

  • klasse A: geen overstromingsgevoeligheid
  • klasse B: kleine kans op overstromingen onder de klimaatverandering
  • klasse C: kleine kans op overstromingen onder het huidige klimaat
  • klasse D: middelgrote overstromingskans onder huidig klimaat

 


Waarom is deze informatie belangrijk?

Door zowel voor het perceel als het gebouw een aparte score te vermelden wil men de potentiële koper meer gedetailleerd informeren over de overstromingskans van het vastgoed dan vandaag de dag het geval is. Voor een eigenaar, kandidaat-koper of -huurder maakt het immers een verschil of het hele kadastrale perceel overstromingsgevoelig is, of slechts een deel ervan. En, of die overstromingsgevoeligheid ook slaat op een gebouw of enkel op het perceel of een deel hiervan. De overstromingskans voor onbebouwde percelen of delen ervan blijft van belang, onder meer om er de mogelijkheid van bebouwing of uitbreiding van bebouwing van te kunnen inschatten.

 

 


Hoe lang is een overstromingsrapport geldig?

Zowel het overstromingsrapport als het overstromingsattest hebben slechts een geldigheidsduur van maximaal één jaar. De reden daarvoor schuilt in de wijzigingen die zich kunnen voordoen aan de kaarten als gevolg van periodieke actualisaties. Over het algemeen zal er dus bij elke verkoop een nieuw overstromingsrapport moeten worden aangevraagd. De info uit het overstromingsrapport zal worden opgenomen in de onderhandse overeenkomst en in de authentieke akte.

 

 


Zie je door de bomen het bos niet meer en weet je niet waar te beginnen als je je pand wil gaan verkopen? Onze makelaars staan je graag bij in het gehele traject. Met de nodige knowhow, marktkennis en enthousiasme begeleiden ze jouw dossier van A tot Z met als startpunt een gratis waardebepaling met advies.

Wil je meer weten contacteer ons dan voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of gratis schatting.


Ook interessant

Created with Sketch. Created with Sketch. checkmark download files-empty Created with Sketch. Created with Sketch. volume-mute2 volume-medium Group 3 Created with Sketch.